• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Osiągnięcie wieku 50 lat, emerytura, renta, wcale nie musi zmniejszać aktywności społecznej. Wręcz przeciwnie! Dysponując większą ilością czasu można włączyć się w szereg różnych przedsięwzięć i zadań.

W co osoby 50+ mogą się angażować?

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Organizacje seniorskie to podstawowe zorganizowane grupy przeznaczone do wspólnej aktywności społecznej.

Uniwersytety Trzeciego Wieku to placówki o charakterze dydaktycznym, których adresatami są osoby starsze. Jednym z celów Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest aktywizacja seniorów w dziedzinie samokształcenia oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy. W Polsce UTW działają od 1975 r. Zrzeszają przeszło 20 tys. osób.

Kluby Seniora to rodzaj placówek społeczno-kulturalnych, których zadaniem jest zaproponowanie osobom starszym szeregu zajęć o różnorakiej tematyce, mających w założeniu wpłynąć na czynne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym. Kluby Seniora w Polsce dysponują szeroką ofertą, pozwalającą na rozwijanie i pogłębianie swoich zainteresowań, a także na wymianę poglądów i dyskusję między klubowiczami i gośćmi tych placówek.

Istnieją także organizacje działające na rzecz Seniorów. Warto uwierzyć w siebie, w swój potencjał i działać! Uczyć młodsze pokolenia i dawać im jak najlepszy przykład w życiu codziennym. Warto się angażować i dawać z siebie 110% .

Serdecznie zachęcamy do aktywności społecznej wszystkie osoby 50+.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi