• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

30 sierpnia 2017 roku w miejscowości Porąbka odbyło się III spotkanie w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.

W ramach zadań projektowych przewidziano promocję szeroko rozumianej idei wolontariatu – przedstawione zostaną cele, założenia, korzyści oraz dobre przykłady działań wolontarystycznych.

Głównym celem projektu jest złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wolontarystycznej wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego – zwłaszcza na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy i umożliwienie mieszkańcom zaangażowania się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych.

Kolejne cele projektu to: upowszechnienie praktycznej wiedzy nt. wolontariatu wśród mieszkańców województwa małopolskiego, promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców województwa małopolskiego, integracja mieszkańców, wsparcie i wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych, a także pozyskanie nowych wolontariuszy.

III spotkanie w ramach projektu odbyło się w plenerze. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” oraz Pani Eweliny Król – pracownika Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”. Panie omówiły główne cele projektu i przystąpiły do poruszania kwestii związanych z samym wolontariatem. Omówiono i wyjaśniono pojęcie wolontariatu, wolontariuszy, akcji charytatywnych, znanych polskich wolontariuszy czy cech, jakie powinien posiadać wolontariusz. Samo teoretyczne omawianie informacji i poruszanie spraw dotyczących wolontariatu przerwały zajęcia praktyczne – praca indywidualna i praca w grupach, gdzie zebrani musieli podawać cechy, jakie powinien posiadać wolontariusz, a także dopasować hasła – słowa, które przybliżają nam ideę wolontariatu. Zabawa w kalambury, także rozbudziła wyobraźnię zebranych i wprawiła w przyjazną,  luźną atmosferę podczas zajęć.

Wszyscy obecni na spotkaniu dowiedzieli się, iż praca każdego wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można sobie wyobrazić - zaangażowanie bez oczekiwania materialnego wynagrodzenia. Działalność wolontarystyczna jest także ogromną inwestycją w samego siebie. Podejmując się pracy wolontariackiej realizujemy określone zadania. To dzięki wolontariatowi rozwijamy swoje umiejętności pracy z innymi, takie jak komunikacja, integracja wewnątrz-  i międzypokoleniowa, czy też praca w grupie.

Dodatkową atrakcją spotkania było wspólne ognisko, które miało na celu integrację wewnątrz- oraz międzypokoleniową. Dzieci grały w piłkę, rozmawiały o kończących się wakacjach.

Za pomoc w organizacji spotkania serdecznie dziękujemy Pani Bogumile Skwarczek – Sołtys wsi Porąbka, Pani Marii Cygal – Przewodniczącej KGW Porąbka, a także wszystkim dorosłym obecnym na spotkaniu.

W ramach spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na spotkaniu oraz gadżety Stowarzyszenia "Razem dla Regionu".

RdR

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi