• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

4 października 2017 roku w miejscowości Podłopień odbyło się IV spotkanie w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku. W ramach zadań projektowych przewidziano promocję szeroko rozumianej idei wolontariatu – przedstawione zostaną cele, założenia, korzyści oraz dobre przykłady działań wolontarystycznych.

Głównym celem projektu jest złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wolontarystycznej wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego – zwłaszcza na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy i umożliwienie mieszkańcom zaangażowania się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych. Kolejne cele projektu to: upowszechnienie praktycznej wiedzy nt. wolontariatu wśród mieszkańców województwa małopolskiego, promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców województwa małopolskiego, integracja mieszkańców, wsparcie i wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych, a także pozyskanie nowych wolontariuszy.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” oraz Pani Eweliny Król – pracownika Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”. Panie omówiły główne cele projektu i przystąpiły do poruszania kwestii związanych z samym wolontariatem. Omówiono i wyjaśniono pojęcie wolontariatu, wolontariuszy, akcji charytatywnych, znanych polskich wolontariuszy czy cech, jakie powinien posiadać wolontariusz. Samo teoretyczne omawianie informacji i poruszanie spraw dotyczących wolontariatu przerwały zajęcia praktyczne – praca indywidualna i praca w grupach, gdzie zebrani musieli podawać cechy, jakie powinien posiadać wolontariusz, a także dopasować hasła – słowa, które przybliżają nam ideę wolontariatu. Zabawa w kalambury, także rozbudziła wyobraźnię zebranych i wprawiła w przyjazną, luźną atmosferę podczas zajęć.

Dzieci podczas spotkania były bardzo aktywne i chętnie brały udział w dyskusjach oraz zabawach edukacyjnych.

Za pomoc w organizacji spotkania serdecznie dziękujemy Pani Jolancie Sopata – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu oraz Pani Agacie Dąbrowa – Wychowawcy jednej z klas biorących udział w spotkaniu.

W ramach spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na spotkaniu oraz gadżety Stowarzyszenia "Razem dla Regionu".

RdR

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi