• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W pierwszy weekend lipca odbył się XI Turniej Wsi Gminy Mszana Dolna. Zostanie on zapamiętany jako dwa dni dobrej zabawy przy bardzo upalnej pogodzie i wielu wspaniałych atrakcjach, gdzie każdy przybyły mógł znaleźć coś w sam raz dla siebie. Impreza została zorganizowana z dużym rozmachem, co w połączeniu z piękną pogodą, przyciągnęło tłumy.

Edukacja ekologiczna, promocja działań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza oraz budzenie świadomości proekologicznej wśród lokalnej społeczności wobec zagrożeń cywilizacyjnych, ze szczególnym podkreśleniem roli czystego powietrza dla zdrowia to główne zadania realizowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu”, które podczas XI Turniej Wsi Gminy Mszana Dolna zorganizowało ekologiczne stoisko w ramach projektu pn. ,,Dbam o czyste powietrze’’. Projekt realizowany jest ramach Programu Priorytetowego –edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia na czele z Panem Prezesem Bronisławem Dutką przygotowali liczne atrakcje m.in.: zabawy, gry, zagadki oraz szereg konkursów, w których motywem było „powietrze”. Dla dzieci zorganizowano: konkurs plastyczny pn. „Dbam o czyste powietrze”. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się Panie, które malowały twarze najmłodszym milusińskim.

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W dniu 9 lipca 2015r.,  przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” z Limanowej przeprowadziło następne warsztaty w ramach projektu pn. ,,Dbam o czyste powietrze’’ w GBP w Limanowej – Filia w Rupniowie.  Projekt realizowany jest ramach Programu Priorytetowego –edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie .

Spotkanie poprowadziły przedstawicielka Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu’’ – Pani Iwona Kuzak oraz Pani Edyta Kolawa przedstawicielka limanowskiego MODR. Na warsztaty przybył również Pan Jacenty Musiał –Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Pan dyrektor wraz z kierownikiem biblioteki Panią Anną Wiktor powitali wszystkich przybyłych.

W ramach wprowadzenia Pani Kuzak przedstawiła zebranym cele realizowanego projektu m.in.: przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych na temat problemu zanieczyszczenia powietrza. W zetknięciu z zanieczyszczeniem powietrza możemy działać jedynie prewencyjnie, zanieczyszczenia powietrza w sposób istotny wpływają na zdrowie ludzi, powodując wiele dolegliwości m.in. układu oddechowego i krwionośnego.

Spotkanie rozpoczęła Pani Edyta, która przeprowadziła prelekcję o powietrzu, skutkach jego zanieczyszczania i jego ochronie. Dzięki przystępnej formie edukacji poprzez zabawę dzieci poznały zalety czystego powietrza, otrzymały podstawowe informacje o chorobach wywołanych przez niedbałość człowieka o środowisko i o otaczającą go naturę. Po wysłuchaniu wykładu dzieci miały zaprojektować i własnoręcznie wykonać ekologiczną odzież.

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W dniu 9 lipca br., Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" z Limanowej przeprowadziło w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi – Filia w Nowym Rybiu kolejne warsztaty plastyczne w ramach  projektu pn. "Dbam o czyste powietrze". Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” - Pani Iwona Kuzak, a także Prezes Stowarzyszenia Pan Bronisław Dutka oraz przedstawicielka limanowskiego MODR Pani Edyta Kolawa oraz Pan Grzegorz Prędki przedstawiciel limanowskiego Koła Łowieckiego ,,Jaworz”.

Pan Prędki rozpoczął swoją prelekcję od myśliwskiego przywitania wszystkich obecnych słowami ,,Darz Bór”. Opowiedział słuchaczom o historii myślistwa i łowiectwa, o narzędziach używanych do polowań, zaznaczając że w tamtych czasach aż do początku XX wieku  w polowaniach brały udział nawet 10 letnie dzieci, czyli wiekowo nie odbiegające od większości słuchaczy. Obecne dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat patrona myśliwych jednoznacznie wskazując na św. Huberta. Pan myśliwy wspomniał po krótce słuchaczom o tradycjach myśliwskich. W dalszej części swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na akcje sprzątania lasu realizowane przez Koło Łowieckie „Jaworz”, w których chętnie  biorą udział dzieci i młodzież z różnych szkół. Skierował zainteresowanie słuchaczy na czas rozkładu różnych wyrzucanych do lasu śmieci, uświadamiając wszystkim zebranym jak ważne jest nie zaśmiecanie lasów.

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W dniu 8 lipca br. Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" w Limanowej przeprowadziło kolejne warsztaty plastyczne w ramach  projektu pn. "Dbam o czyste powietrze". Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Spotkanie miało miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej na Starej Wsi. Wszystkich przybyłych ze szczególnym uwzględnieniem prowadzących zajęcia Panią Iwoną Kuzak – przedstawicielką Stowarzyszenia i Panią Edytą Kolawa – pracownikiem limanowskiego MODR  przywitał Dyrektor placówki Pan Jacenty Musiał wraz z kierownikiem biblioteki Panią Lidią Piegza.

Następnie Pani Iwona w ramach wstępu do zajęć powiedziała pokrótce czego dotyczy projekt oraz nakreśliła plan pracy dla wszystkich uczestniczących w zajęciach dzieci i młodzieży.

Uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Pierwsza z nich skupiła swoje siły i energię na wykonaniu prac plastycznych na konkurs realizowany w ramach projektu we wrześniu br. Grupa ta wykazała się bardzo dużą, wręcz budującą znajomością zagadnień dot. ochrony powietrza, co zostało wyrażone w pracach przez nie przygotowanych. Do swojego zadania wykorzystały różnorodne techniki plastyczne.

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W dniu 4 lipca br. Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" w Limanowej rozpoczęło  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi – Filia w Kaninie swoje pierwsze warsztaty plastyczne w ramach  projektu pn. "Dbam o czyste powietrze". Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Licznie przybyłe dzieci, młodzież i ich opiekunów przywitał serdecznie dyrektor GBP w Starej Wsi – Pan Jacenty Musiał oraz Pani bibliotekarka Marta Trzupek. Warsztaty organizowane były wspólnie z Biblioteką w Siekierczynie, skąd również przybyła liczna grupa uczestników na czele z Panią bibliotekarką Janiną Kwit. Głównym tematem podczas realizowanych warsztatów było czyste  powietrze, zdrowe środowisko oraz ogólnie rozumiana ekologia.

Dzieci podczas zajęć utworzyły dwie grupy. Pierwsza grupa wykonywała prace na konkurs plastyczny związany tematycznie z ekologią, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej pod koniec września, a druga grupa nieco starszych dzieci mogła rozwinąć swoją wyobraźnie i zdolności podczas własnoręcznego wykonywania ekologicznej odzieży. Uczestnicy wcielili się w rolę projektantów, modelów i modelek. Powstały wspaniałe kreacje, czego zwieńczeniem był w pełni profesjonalny pokaz mody. Dzisiaj ekologiczna odzież jest ważnym elementem ekologicznego stylu życia.

Przedstawiciele Stowarzyszenia podczas spotkania uświadamiali również najmłodszemu pokoleniu, że czyste powietrze to podstawa wszelkiego życia na ziemi, ponieważ oddychają nim nie tylko ludzie, ale zwierzęta i rośliny. Otaczające nas powietrze jest czymś tak oczywistym, że na co dzień nie zwracamy na nie uwagi. A przecież życie człowieka zależy od oddychania, od powietrza. Bez niego nie moglibyśmy funkcjonować.

Podkategorie

Dbam o czyste powietrze

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi