• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekt pn. 16 czerwca br. Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" w Limanowej przeprowadziło następne szkolenie w ramach  projektu pn. "Dbam o czyste powietrze". Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna wspófinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt pn. Wykład realizowany w ramach w/w projektu Stowarzyszenie zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu”, którzy pokrótce przybliżyli charakterystykę realizowanego projektu, a także jego cele tj.: przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych na temat problemu zanieczyszczenia powietrza. Partnerzy, którzy poprowadzili wykłady to: Pani Edyta Kolawa – Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Pan Janusz Trzupek - Koło Łowieckie „Jaworz”.

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


Dbam o czyste powietrze  w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wysokiem – wykład 216 czerwca br. Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" z siedzibą w Limanowej przeprowadziło kolejne wykłady w ramach  projektu pn. "Dbam o czyste powietrze". Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna wspófinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Drugie wykłady realizowane w ramach w/w projektu Stowarzyszenie zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wysokiem. Na spotkaniu obecni byli: Pan Bogdan Kożuch – Dyrektor Placówki, Pan Paweł Twaróg – Przedstawiciel Nadleśnictwa w Limanowej, Pan Maciej Szkarłat – Przedstawiciel Koła Łowieckiego ,,Jaworz”, a także Pan Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia.

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekt pn. 13 czerwca br. Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" z siedzibą w Limanowej przeprowadziło kolejne wykłady w ramach  projektu pn. "Dbam o czyste powietrze". Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna wspófinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt pn. Wykłady odbyły się pod szczytem Góry Lubogoszcz w Bazie Szkoleniowo - Wypoczynkowej "Lubogoszcz", a udział w wykładach wzięli uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej  im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie  oraz grono pedagogiczne, na czele z Panią Dyrektor Józefą Setlak, którzy aktualnie przebywali tam na 3-dniowej wycieczce. Obecnie Baza Szkoleniowo - Wypoczynkowa jest filią Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, a od lat dwudziestu szefuje na Lubogoszczy Pani Maria Grzęda.

 

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


Projekt pn. ,,Dbam o czyste powietrze” - wykłady w Szkole Podstawowej nr 2 im.  Konstytucji 3-go maja w Męcinie.

28 maja br. Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" w Limanowej rozpoczęło szkolenia w ramach  projektu pn. "Dbam o czyste powietrze". Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna wspófinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności, Projekt pn. ,,Dbam o czyste powietrze” - wykłady w Szkole Podstawowej nr 2 im.  Konstytucji 3-go maja w Męcinie.która pozwoli na podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych na temat problemu zanieczyszczenia powietrza. Powietrze jest elementem środowiska, które nie zna granic, a jednocześnie jest niezbędne do życia wszystkich ludzi. Dlatego właśnie nie bez znaczenia jest jego jakość i wpływ jaki każdy z ludzi ma na jego czystość. Ochrona powietrza jest istotnym elementem wpływającym na zdrowie i komfort życia obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

alt

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” pragnie poinformować, że otrzymało dotację na realizację zadania pn. ,,Dbam o czyste powietrze”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna wspófinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Partnerami realizowanego projektu są: Gorczański Park Narodowy; Nadleśnictwo Limanowa; Koło Łowieckie ,,Jaworz” ; Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Koło Pszczelarzy w Gminie Dobra.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem różne grupy wiekowe: przedszkolaki, dzieci z szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną oraz  osoby dorosłe.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in.:

Interesujące wykłady i prelekcje dla dorosłych poświęcone tematyce czystego powietrza m.in.:

- wpływu zanieczyszczeń na stan zdrowia ludzi, obiekty budowlane, zwierzęta i roślinność;

- popularyzacji zachowań zmierzających do rezygnacji z samochodu na rzecz np. roweru;

- propagowaniu odpowiedzialności społecznej i reagowanie na nieprawidłowe zachowania.

Ciekawe integracyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas, których zostaną stworzone:

- ekologiczne ubrania i listy do dorosłych mieszkańców powiatu limanowskiego, władz lokalnych i mediów informujące o zanieczyszczeniach powietrza i środowiska;

- prace plastyczne na konkurs z nagrodami podsumowujący projekt pn. ,,Dbam o czyste powietrze”

Wernisaż nadesłanych prac konkursowych połączony z wręczeniem nagród oraz z promocją ekologicznie produkowanej żywności i ekologicznej odzieży.

Folder informacyjny zawierający m.in. opis zadań realizowanych w ramach projektu; najnowsze dane o zanieczyszczeniu powietrza na terenie województwa małopolskiego i powiatu limanowskiego.

Wykłady i prelekcje dla dzieci i młodzieży poświęcone tematyce czystego powietrza mające na celu:

- podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej na temat ochrony powietrza;

- wskazanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw;

- uświadomienie, że za stan jakości powietrza w naszym otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek.

Podkategorie

Dbam o czyste powietrze

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi