• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

21 września br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej miało miejsce uroczyste otwarcie  wystawy złożonych prac połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień w konkursie pn. „Dbam o czyste powietrze”, którego Organizatorem było Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu”.

Konkurs to część projektu realizowanego w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Do siedziby Organizatora wpłynęły 193 prace konkursowe z 24 instytucji. W sumie Organizator nagrodził 18 osób – w dwóch kategoriach konkursowych. Dodatkowo poza regulaminem Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” ze względu na wysoki poziom przygotowanych prac konkursowych postanowiło przygotować 11 wyróżnień dla uczestników konkursu w kategorii szkół podstawowych.

Wszystkich przybyłych na otwarcie wystawy i wręczenie nagród w tym: opiekunów, rodziców, przedstawicieli placówek oraz uczestników konkursu serdecznie przywitał Prezes Stowarzyszenia Pan Bronisław Dutka. - Dzisiejsze spotkanie to również uroczyste otwarcie wystawy prac, które zostały złożone przez uczestników konkursu. Tutaj z tego miejsca na ręce Pani Joanny Michalik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej pragnę złożyć gorące podziękowania za pomoc oraz zaangażowanie przy przygotowaniu dzisiejszej wystawy. – powiedział.

Konkurs skierowany był do szkół, świetlic środowiskowych, bibliotek, Gminnych Ośrodków Kultury z terenu powiatu limanowskiego, które w terminie do 14 września br., wyraziły chęć uczestnictwa w organizowanym konkursie poprzez dostarczenie zgłoszenia uczestnika konkursu wraz z jego pracą konkursową do siedziby Stowarzyszenia. Konkurs podzielony był na dwie kategorie. W pierwszej uczestnicy szkół podstawowych i młodsi w ramach konkursu wykonywali  prace plastyczne na temat ochrony i zanieczyszczeń powietrza, ściśle związane z tematem konkursu. Z kolei uczestnicy ze szkół gimnazjalnych i starszych w ramach konkursu wykonywali logo graficzne lub plastyczne m.in. z wykorzystaniem ekologicznych materiałów.

Konkurs miał na celu m.in.: promowanie ekologicznej świadomości; wskazanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw; podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej na temat ochrony powietrza; uświadomienie, że za stan jakości powietrza w naszym otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek.


Poniżej przedstawiamy listy osób wyróżnionych i nagrodzonych w konkursie:


Szkoły Podstawowe - laureaci

I. Ewelina Opyd - Szkoła Podstawowa nr 2  im. M. Kopernika w Szczawie - TABLET

II. Katarzyna Pogwizd - Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przyszowej - TABLET

III. Kacper Zięba - GBP w Starej Wsi Filia w Rupniowie  - TABLET

IV. Katarzyna Cedzidło - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu - DYSK ZEWNĘTRZY

V. Aleksandra Nowak - GBP w Starej Wsi Filia w Rupniowie - APARAT FOTOGRAFICZNY

VI. Aleksandra Jonik - Szkoła Podstawowa im. J. Matejki w Kamionce Małej - APARAT FOTOGRAFICZNY

VII. Ewelina Cepielik - GBP w Kamienicy - MP 4

VIII. Klaudia Syktus - ZSO w Dobrej - MP 4

IX. Jakub Pryma - Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Świdniku - MP 4


Szkoły Podstawowe – wyróżnienia (gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”)

Wiktoria Michalska - GBP w Starej Wsi

Julia Zając - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Szyku

Magdalena Kozyra - GBP w Starej Wsi  Filia w Pisarzowej

Julia Bąbel - Szkoła Podstawowa  im. A. Mickiewicza w Krasnem Lasocicach

Anna Kroczek - Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przyszowej

Julia Dziadoń - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zawadce

Beata Sadkiewicz - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Szyku

Julia Malec - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Dolnej

Emilia Syktus - ZSO w Dobrej

Agnieszka Cichorz - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej

Oliwia Smoleń - Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie


Szkoły Gimnazjalne – laureaci

I. Oliwia Głód – Gimnazjum im. Michała Sędziwoja w Łukowicy - TABLET

II. Paulina Cedzidło - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu - TABLET

III. Anna Miśkowiec - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej – TABLET

IV. Patrycja Wierzycka - Gimnazjum im. Michała Sędziwoja w Łukowicy - DYSK ZEWNĘTRZY

V. Angelika Pryma – Gimnazjum im. Michała Sędziwoja w Łukowicy -APARAT FOTOGRAFICZNY

VI. Kacper Ślusarczyk - GBP w Starej Wsi  Filia w Rupniowie - APARAT FOTOGRAFICZNY

VII. Kamil Wilczyński - Gimnazjum im. Michała Sędziwoja w Łukowicy - MP 4

VIII. Oskar Mądzelewski - Gimnazjum im. Michała Sędziwoja w Łukowicy - MP 4

IX. Ewelina Kuśnierz - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej    - MP 4


Zarząd Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” jeszcze raz serdecznie dziękuje Wszystkim instytucjom, które nadesłały prace konkursowe do siedziby Organizatora.

Zapraszamy do dalszej współpracy z Nami :)


RdR


Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi