• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekt pn. 17 czerwca br. Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" w Limanowej przeprowadziło kolejne szkolenie w ramach  projektu pn. "Dbam o czyste powietrze". Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna wspófinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Czwarty wykład realizowany w ramach w/w projektu Stowarzyszenie zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie. Na spotkaniu obecni byli  przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu”, a także wykładowcy tj.: Pan Krzysztof Raczek z Koła Łowieckiego „Jaworz” oraz Pani Edyta Kolawa z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Projekt pn. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań stojących przed współczesnym człowiekiem. Do zanieczyszczeń wynikających z działalności człowieka możemy przede wszystkim zaliczyć takie źródła jak transport, spalanie paliw, energetyka, procesy przemysłowe, rolnictwo i wiele, wiele innych. W związku z powyższym realizowany projekt ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych na temat problemu zanieczyszczenia powietrza.

Projekt pn. Prelekcja podzielona została na dwie części. W pierwszej Pan Krzysztof Raczek opowiedział dzieciom o myślistwie z czym ono się wiąże oraz o skutkach dla środowiska naturalnego niewłaściwego postępowania ze zwierzętami i z lasami przez ludzi.

Projekt pn. Pan Prelegent rozpoczął spotkanie z dziećmi od myśliwskiego przywitania „Darz Bór”. Następnie przytoczył słuchaczom krótką historię patrona myśliwych, św. Huberta połączoną z legendą o Orle Białym. W następnej kolejności w postaci rysu historycznego przedstawił dzieciom przykłady władców Polski dla których myślistwo stanowiło hobby, zaznaczając że w dawnych czasach polować mogły tylko elity, a obecnie zajęcie to jest bardziej spopularyzowane. Zapytał dzieci czy według nich myśliwi są źli, gdy prowadzą odstrzał zwierząt, jednocześnie tłumacząc przy tej okazji różnicę między myśliwym a kłusownikiem. Prelegent zaznaczył, iż odstrzał zwierzyny prowadzony jest przez nich w lasach zgodnie z planowaniem ministerstwa. Zwrócił również uwagę młodych słuchaczy, że niektóre gatunki zwierząt są szkodnikami np. lisy, dziki. Prowadzący odniósł się także do zanieczyszczania środowiska przez ludzi różnego rodzaju odpadami. Śmieci bardzo długo się rozkładają powodując choroby i okaleczenia nie tylko ludzi, ale także i zwierząt. W ostatniej fazie przedstawiono zebranym obrazkowy wykaz zwierząt zamieszkujących powiat limanowski.

Projekt pn. W drugiej części Pani Edyta Kolawa przeprowadziła pogadankę o powietrzu, skutkach jego zanieczyszczania i jego ochronie, która zakończyła się konkursem z nagrodami. Dzięki przystępnej formie edukacji poprzez zabawę dzieci poznały zalety czystego powietrza na przykładzie eksperymentów z wodą i świeczką, a także dmuchaniem balonów.

RdR

 

Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.
Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.
Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.
Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.
Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.
Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.
Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.
Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi