alt

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” pragnie poinformować, że otrzymało dotację na realizację zadania pn. ,,Dbam o czyste powietrze”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna wspófinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Partnerami realizowanego projektu są: Gorczański Park Narodowy; Nadleśnictwo Limanowa; Koło Łowieckie ,,Jaworz” ; Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Koło Pszczelarzy w Gminie Dobra.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem różne grupy wiekowe: przedszkolaki, dzieci z szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną oraz  osoby dorosłe.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in.:

Interesujące wykłady i prelekcje dla dorosłych poświęcone tematyce czystego powietrza m.in.:

- wpływu zanieczyszczeń na stan zdrowia ludzi, obiekty budowlane, zwierzęta i roślinność;

- popularyzacji zachowań zmierzających do rezygnacji z samochodu na rzecz np. roweru;

- propagowaniu odpowiedzialności społecznej i reagowanie na nieprawidłowe zachowania.

Ciekawe integracyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas, których zostaną stworzone:

- ekologiczne ubrania i listy do dorosłych mieszkańców powiatu limanowskiego, władz lokalnych i mediów informujące o zanieczyszczeniach powietrza i środowiska;

- prace plastyczne na konkurs z nagrodami podsumowujący projekt pn. ,,Dbam o czyste powietrze”

Wernisaż nadesłanych prac konkursowych połączony z wręczeniem nagród oraz z promocją ekologicznie produkowanej żywności i ekologicznej odzieży.

Folder informacyjny zawierający m.in. opis zadań realizowanych w ramach projektu; najnowsze dane o zanieczyszczeniu powietrza na terenie województwa małopolskiego i powiatu limanowskiego.

Wykłady i prelekcje dla dzieci i młodzieży poświęcone tematyce czystego powietrza mające na celu:

- podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej na temat ochrony powietrza;

- wskazanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw;

- uświadomienie, że za stan jakości powietrza w naszym otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek.

Cele projektu:

- podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej na temat ochrony środowiska z naciskiem na ochronę powietrza

- pobudzenie do aktywnego działania w zakresie dbania o otaczające środowisko

- zmiana złych nawyków oraz wzbudzenie motywacji do ich poprawy poprzez wywołanie określonych emocji u wszystkich odbiorców

- wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza

- budowanie świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń na nasze zdrowie i otoczenie, zawartych w powietrzu jakim oddychamy

- uświadomienie, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób

- wzmocnienie umiejętności poznawania swojego otoczenia, wpływu na nie i na zachowanie obywateli oraz kształtowanie umiejętności podejmowania świadomych decyzji, zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.


Więcej informacji o projekcie na bieżąco na stronie internetowej oraz biurze Stowarzyszenia przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18A w Limanowej.

RdR