• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekt pn. 16 czerwca br. Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" w Limanowej przeprowadziło następne szkolenie w ramach  projektu pn. "Dbam o czyste powietrze". Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna wspófinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt pn. Wykład realizowany w ramach w/w projektu Stowarzyszenie zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu”, którzy pokrótce przybliżyli charakterystykę realizowanego projektu, a także jego cele tj.: przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych na temat problemu zanieczyszczenia powietrza. Partnerzy, którzy poprowadzili wykłady to: Pani Edyta Kolawa – Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Pan Janusz Trzupek - Koło Łowieckie „Jaworz”.

Projekt pn. W pierwszej części Pan Myśliwy przedstawił dzieciom prezentację, w której zawarty był rys historyczny z zakresu łowiectwa i myślistwa od czasów najdawniejszych do współczesności ze wszystkimi zmianami uwarunkowań na przestrzeni wieków. Ponadto skierował uwagę słuchaczy na ochronę fauny i flory oraz wpływ zanieczyszczeń powietrza na poszczególne gatunki zwierząt szczególnie w naszym regionie. Przedstawił młodym słuchaczom tradycje myśliwskie wskazując na fakt, iż w zasadzie już tylko w polskim środowisku łowieckim są one traktowane z estymą. Zwracał także uwagę na zasady jakimi powinno kierować się społeczeństwo przebywając w środowisku leśnym, uczulając dzieci na to aby nie dokarmiać zwierząt, nie zabierać młodych z ich środowisk naturalnych, a wszelkiego rodzaju wątpliwości kierować do odpowiednich służb czy to leśnych czy cywilnych. Dzieci mogły dowiedzieć się także w jaki sposób nie należy postępować w lesie. O tym, że nie można śmiecić, hałasować, straszyć zwierząt, palić ognisk w innych niż wyznaczone do tego miejsca.

Projekt pn. Ważną rzeczą na którą zwrócił uwagę Pan Myśliwy było określenie wpływu zanieczyszczeń na życie i funkcjonowanie zwierząt. Palenie śmieci, spaliny samochodowe, nielegalne spalanie odpadów może być przyczyną degradacji naturalnych miejsc bytowania i siedlisk zwierząt, degradacja bazy żerowej oraz zanieczyszczenie pokarmu i związane z tym choroby.

Po prelekcji Pan Trzupek przeprowadził konkurs wiedzy z nagrodami dla najaktywniejszych uczestników prelekcji.

Projekt pn. Drugą część szkolenia poprowadziła Pani Edyta Kolawa, która w przystępny i prosty sposób na przykładzie doświadczeń w formie zabawy wytłumaczyła dzieciom czym jest powietrze i do jakich celów może służyć. Pani Edyta rozpoczęła pogadankę od zorientowania się co dzieci wiedzą na temat powietrza. Okazało się, że dzieci posiadają podstawową wiedzę dla omawianego zagadnienia co pokazało, że jest to dla nich zagadnienie bardzo istotne. Następnie na bazie krótkiej krzyżówki z ciekawą formą zadawania dzieciom pytań zbieżnych z tematem spotkania wspólnie uzyskano hasło, które brzmiało nie inaczej niż „powietrze”. Następnie Pani Edyta przeszła do fazy eksperymentalnej, gdzie na podstawie doświadczeń kolejno naczynia z wodą i zanurzonego pustego pojemnika wytłumaczyła, że powstające bąbelki świadczą o istnieniu (w na pozór pustym naczyniu) powietrza. Dzięki temu eksperymentowi dzieci dowiedziały się, że powietrze mimo, że jest bezwonne i bezbarwne to jednak istnieje. Kolejnym doświadczeniem była waga. Polegało ono na przywiązaniu do patyczka po jednej stronie balonika pustego, a po drugiej balonika napełnionego powietrzem wynikiem czego było przechylenie szali w stronę balonika napompowanego. Dzięki temu dzieci dowiedziały się, że powietrze ma swoją wagę. Inne doświadczenie pokazało, że powietrze potrzebne jest do tego by palił się ogień. Pani prelegentka przykryła palącą się świeczkę szklanką wskutek czego, świeczka zgasła.

Na koniec spotkania wszystkie dzieci zrobiły sobie przy pomocy opiekunów balonowe zwierzątka oraz zostały nagrodzone upominkami za swoją aktywność podczas szkolenia.

RdR

 

Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.
Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.
Projekt pn. Projekt pn. Projekt pn.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi