• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W dniu 4 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pisarzowej odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne prowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” w ramach projektu pn. ,,Dbam o czyste powietrze”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego - edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Licznie przybyłe dzieci wraz z dorosłymi w tym Panią Teresą Frączek – bibliotekarką z Pisarzowej oraz Panią Janiną Cempa – Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej swoją przygodę z warsztatami rozpoczęły od pracy nad przygotowaniem ekologicznej odzieży. Dzieci podzieliły się na mniejsze grupy w których w skład wchodzili zarówno projektanci jak i modele.

Dzieci pełne zapału i uśmiechu na twarzy wykonały piękne i kolorowe Eko-stroje, które później z wielką gracją zaprezentowały w czasie pokazu mody. Powstały stroje królowych, księżniczek, rycerzy i innych bajkowych postaci.

W następnej części spotkania odbył się konkurs na hasło dotyczące czystego powietrza oraz konkurs na dmuchanie balonów i piórek. Dzieci na pamiątkę spotkania zostały obdarowane gadżetami projektowymi w postaci: długopisów, notesów oraz kubków.

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Okazało się bowiem, że człowiek od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw ziemi poczynił takie szkody, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej niezbędnej dla jego własnego życia.

Dlatego, też zorganizowane warsztaty miały na celu upowszechnienie wartości proekologicznych wśród dzieci jak i dorosłych. Człowiek zarówno ten młodszy jak i starszy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do zanieczyszczenia powietrza i niszczenia przyrody – jest przecież jego częścią. Dlatego też ochrona powietrza, przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów, to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości.

Spotkanie miało również na celu wytworzenie trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu. Efektem ma być wymierne zmniejszenie wytwarzanych odpadów, mniejsze zużycie wody, energii elektrycznej i cieplnej, mniej przejazdów prywatnymi samochodami.

 

RdR


Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi