• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

alt


Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W dniu 20 sierpnia 2015 roku Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” z Limanowej przeprowadziło kolejne spotkanie w ramach projektu pn. ,,Dbam o czyste powietrze”. Prelekcje odbyły się w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Męcinie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego - edukacja ekologiczna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Projekt edukuje dzieci w dziedzinie podstawowych form ochrony powietrza i środowiska jednocześnie w sposób umiejętny, dostosowany do możliwości i potrzeb tak specyficznego adresata, jakim są dzieci i młodzież, przybliża problematykę ich zanieczyszczeń.

Wszystkich przybyłych na spotkanie przywitała Pani Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu”, a zajęcia poprowadził Pan Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi i jednocześnie przedstawiciel limanowskiego Koła Łowieckiego ,,Jaworz’’. Podczas spotkania obecne były również Panie: Helena Golińska - Instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej oraz Teresa Frączek – bibliotekarka pracująca w Filli Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcinie i Pisarzowej.

Dzieci z wielką niecierpliwością i ciekawością czekały na rozpoczęcie zajęć. Pan Myśliwy w bardzo interesujący sposób, opowiadał o życiu mieszkańców lasu i o swojej pasji jaką jest myślistwo. Wyjaśniał dzieciom, że bycie myśliwym polega nie tylko na polowaniu, ale jest to również praca związana z ochroną zwierząt łownych, dokarmianiem zwierząt, budowaniem paśników, pozyskiwaniem i magazynowaniem karmy. Dzieci dowiedziały się także, w jaki  sposób one mogą pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Dzięki spotkaniu dzieci dowiedziały się również w jaki sposób należy zachowywać się w lesie, gdy znajdą małe lub chore zwierzątka. Zwracał również uwagę jak należy zachowywać się w lesie podczas spaceru i co należy zrobić, kiedy spotkamy w lesie dzika czy lisa.

Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym, a także poznały piękną legendę o św. Hubercie. Spotkanie to pozwoliło dzieciom również znaleźć odpowiedź na pytanie: ,,Czy lasom potrzebni są myśliwi".

Poszanowania przyrody należy uczyć od najmłodszych lat, kiedy umysł dziecka jest chłonny wiedzy. Dzieci chcą wszystko wiedzieć, wszystkiego dotknąć, wszystko zobaczyć. Właśnie wtedy jest czas na to, aby rozbudzić w nich zainteresowanie światem przyrody i wytworzyć właściwy do niego stosunek. Fundamenty przyszłych działań, styl życia dzieci w czekającej ich przyszłości, kształtują się od najmłodszych lat. Już w tym okresie rozwoju wyrabiają się w nich pewne nawyki. Organizowany w tym czasie jak najczęstszy, bezpośredni kontakt dziecka z naturą, rzetelne przekazywanie informacji na temat stanu naszego powietrza i środowiska naturalnego oraz uświadamianie przedszkolakom zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja, nabierają szczególnego znaczenia.

RdR


Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi