• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Stowarzyszenie "Razem dla Regionu"

 

„Nie liczy się to ile posiadasz,

ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.
                                          (Autor Nieznany)

O nas

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” jest organizacją pożytku publicznego, której początki wpisuje się na dzień 14.10.2003r. Nasza instytucja jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (od dnia 28.01.2009r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego). Wszystkie pozyskane przez nas środki finansowe są przeznaczane na realizację celów określonych w statucie. Prowadzimy swoją działalność w szczególności na terenie województwa małopolskiego (możemy również prowadzić działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami).

Misja

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom. W ramach statutu pomagamy innym i wdrażamy projekty, które w sposób trwały przyczyniają się do rozwoju lokalnej kultury i gospodarki. Do celów funkcjonowania Stowarzyszenia zalicza się m.in.: stymulacja rozwoju gospodarczego w regionie, budowanie aktywności społecznej wśród młodzieży, zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach młodzieżowych, wspomaganie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu i turystyki. Stowarzyszenie działa w zgodzie z polityką  niedyskryminacji osób ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, religię, kolor skóry, narodowość, wiek, orientację seksualną oraz żadną inną chronioną prawem.

Dzięki realizacji wspomnianych projektów nasze Stowarzyszenie prężnie działa na terenie całego powiatu limanowskiego angażując się w rozwój poszczególnych organizacji, wspierając je zarówno finansowo, jak i dodając otuchy i pozytywnego nastawienia do działania.


Jesteśmy dla Was! Jesteśmy dla Regionu!

Działanie

Propagujemy wiedzę na temat piękna i walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszego regionu. Inicjujemy i włączamy się w programy, których celem jest świadoma i aktywna ochrona środowiska. Pomagamy lokalnym organizacjom – bo to one wiedzą najlepiej co jest najbardziej potrzebne danej miejscowości. Aktywnie wspieramy m.in.: Twórców Ludowych i Koła Gospodyń Wiejskich (kładąc nacisk na wyjątkowość indywidualnych osób, a także zrzeszonych grup, które potrafią przekazać młodszym charakter dawnych czasów, wyjątkowość zawodów ginących oraz wzbudzić w nich poczucie patriotyzmu) oraz Piłkarskie Kluby Sportowe (dbając o kulturę dzieci i młodzieży).

Jednym z działań priorytetowych Stowarzyszenia jest aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, a jej kierunek wiodący to organizacja zajęć w obszarze kultury, które angażują różne pokolenia. Stowarzyszenie przez realizację określonych działań pragnie wzmocnić zaangażowanie społeczne zarówno dzieci, jak i młodzieży, ale przede wszystkim ludzi starszych, by przez aktywne włączenie ich w zajęcia w obszarze kultury, zapobiegać ich bierności, izolacji, wykluczeniu i pomóc im powtórnie powrócić na łono społeczeństwa.

Wizja

Wspólne działanie różnych środowisk społecznych może przyczynić się do szybszego rozwoju regionu. Stawiamy na wspólną integrację, intensywne działanie i wzajemną pomoc.

Pamiętajmy – RAZEM jesteśmy w stanie wiele osiągnąć!

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi