• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Rozlicz swoje roczne zeznanie podatkowe i przekaż Stowarzyszeniu „Razem dla Regionu” swój 1%!

Miniony 2016 rok z pewnością pokazuje ogromne zaangażowanie Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” na terenie powiatu limanowskiego, jak i również poza jego granicami. Dzięki realizowanym projektom współpracowaliśmy z Twórcami Ludowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami Sportowymi, szkołami, Instytucjami Kultury z naszego terenu. Organizowaliśmy różnego typu projekty i różnego rodzaju konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. O wszystkich zrealizowanych działaniach możesz przeczytać na stronie internetowej: www.rdr.ilimanowa.pl

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” jest Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego z łatwością i bez kosztów możesz pomóc w rozwoju Naszego Regionu, a tym samym również sobie.

Jeśli tylko popierasz naszą pracę i zaangażowanie zachęcamy Cię to oddania 1% na rzecz Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla Naszego Regionu to ogromne wsparcie.

Serdecznie Państwa zachęcamy i z góry dziękujemy!
Zarząd Stowarzyszenia

Co to tak właściwie jest Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)?

Termin został wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych i należących do nich fundacji, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka kapitałowa powołana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji. Status OPP nadają organizacjom wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych odpowiednich dla adresu siedziby organizacji. Status ten jest nadawany na własny wniosek organizacji aspirującej, po sprawdzeniu jego formalnej i merytorycznej poprawności. Status ten może być odebrany wyłącznie na drodze sądowej.

Status OPP daje następujące przywileje:

- możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają organizację, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT;

- zwolnienie od  podatków: dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych; oraz zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych;

- prawo do nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

A co to jest 1 %?

1% jest to, jak było wspomniane wcześniej,  jeden z przywilejów, z jakich mogą korzystać organizacje pożytku publicznego.
 
Możliwość tę wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.
 
Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to przejaw demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do tzw. „wspólnego worka”.

Z prawno-podatkowego punktu widzenia nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z "uprzejmości" państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma to więc wiele wspólnego z darowizną, którą wykładamy dobrowolnie z własnej kieszeni.

Kto może oddać Organizacji Pożytku Publicznego 1 %?

1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczający się w Polsce:

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,

- 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

1% nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe itd.

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi